Apartaments

Reservar

Avís Legal Correu Electrònic

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018 Ver. 24.0

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa el RGPDUE 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018, l’informem que aquesta comunicació conté informació confidencial i privilegiada, sent d’ús exclusiu del destinatari. Si vostè no és el destinatari, tingui en compte que qualsevol distribució, còpia o ús d’aquest comunicat, està estrictament prohibit. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, comuniqui-hoper correu electrònic o telèfon i tingui l’amabilitat d’eliminar-lo de sistema. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades a: www.tgna.cat/protecciodedades/

Responsable de TractamentTARRAGONA APARTMENTS AIE
FinalitatComunicació corporativa amb tercers interessats i recepció de fitxers adjunts necessaris per aldesenvolupament de l’activitat comercial de l’empresa.
Base jurídicaInterès legítim
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen a la +Informació Addicional RGPDUE
.miraibe_instance
ReservarBookRéserverReservar

Reservar